03/10/2015
Ông Lê Đình Cẩn - giamdoc congty TNHH Canhoa.jpg

Khuyến công Thanh Hóa: Chú trọng công tác đào tạo nghề

Công ty TNHH Cẩn Hoa tự hào được Trung tâm Khuyến công Thanh Hóa lựa chọn là đơn vị tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ nghề: "vận hành và sửa chữa máy nông nghiệp" cho hàng trăm nông dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
05/09/2015
18b0032d4352fbea65421ff392347a42

Cơ giới hóa đồng bộ sản xuất mía

Cơ giới hóa đồng bộ sản xuất mía: Để chi phí, tăng năng suất và nâng cao chất lượng cho cây mía, Cty CP Đường Quảng […]
Translate »