27/11/2016
máy cuốn rơm

Cuốn rơm – dịch vụ mới cho nghề trồng lúa

Máy cuốn rơm cho ra những cuộn rơm dẽ dặt, dễ chuyên chở. Đầu tư máy cuốn rơm để làm thuê là một dịch vụ mới […]
05/09/2015
5

Nâng cao năng suất nhờ máy cuốn rơm tự chế

Nâng cao năng suất nhờ máy cuốn rơm tự chế: Sau 1 năm mày mò nghiên cứu, anh Nguyễn Ngọc Thuận, đã chế tạo thành công […]
Translate »