31/10/2016
kỹ thuật gieo mạ khay

Kỹ thuật gieo mạ khay (còn nữa)

I.Chuẩn bị hạt giống trong kỹ thuật gieo mạ khay 1.Yêu cầu – Hạt giống phải khô, sạch, chắc mẩy và phải là giống thuần, không […]
Translate »