02/01/2017

Cày ải-giải pháp kỹ thuật hữu hiệu trong canh tác lúa

Những năm trước đây, việc cày đất ải để nỏ được thực hiện khá mạnh mẽ và tương đối đều ở các địa phương với diện […]
Translate »