07/02/2017
bón phân

QUY TRÌNH BÓN PHÂN ĐÚNG CÁCH CHO CÂY LÚA

Đặc điểm chung về cây lúa – Cây lúa là cây lương thực chủ yếu và quan trọng trên thế giới. Lúa có thể gieo trồng […]
Translate »