12/09/2015
agribank hỗ trợ vay vốn mua máy nông nghiệp

Agribank hỗ trợ cho bà con vay vốn mua sắm máy nông nghiệp

Theo Quyết định 529, Agribank sẽ cho vay theo mức lãi suất cho vay thấp nhất áp dụng cho các khoản vay vốn phục vụ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn cùng kỳ hạn và cùng thời kỳ. Đối với các khoản vay để mua thiết bị, máy nông nghiệp nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp: Hỗ trợ 100% lãi suất vốn vay trong 2 năm đầu, 50% trong năm thứ ba.
Translate »