1. Chọn giống
– Sử dụng giống cấp xác nhận hoặc nguyên chủng, năng suất cao, chống chịu tốt rầy nâu, bệnh đạo ôn, thời gian sinh trưởng phù hợp với mùa vụ tại địa phương, chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

2. Chuẩn bị đất – Phun phân vi sinh phân hủy rơm rạ sau đó cày xới vùi rơm rạ, cỏ dại. – Trang bằng mặt ruộng, đánh rãnh thoát nước để 1 – 2 ngày thì mới tiến hành cấy.

may-cay-khay-ma

3. Gieo mạ cho máy cấy
– Vật liệu: Bùn non đáy ao, kênh mương (sạch, không tạp chất, sỏi đá), mụn dừa
– Sử dụng khay chuyên dụng cho máy cấy kích thước 0,3 m x 0,6 m hoặc khung kích thước 0,3 m x 6 m.
– Cách gieo: Trải 1 lớp bùn dày 1cm sau đó rải giống đã ngâm ủ nứt nanh mật độ 180 – 200 gr/khay (0,3 m x 0,6 m) hoặc 1,8 – 2 kg/khung (0,3 m x 6 m), sau đó phủ 1 lớp mụn dừa dày 0,8 – 1cm.
Gieo 200 – 220 khay (0,3 m x 0,6 m) hoặc 20 – 22 khung (0,3 m x 6 m) để cấy 1 ha (tương đương 36 – 40 m2).
– Chăm sóc mạ: Tưới nước đầy đủ cho mạ phát triển bình thường.
– Mạ được 10 – 12 ngày, cây mạ có 2 – 4 lá thật, chiều cao 15 – 25 cm là đủ điều kiện cho cấy máy.
Chú ý: Không tưới hoặc bón đạm cho mạ gieo.
Trước khi cấy nên tạo điều kiện cho mạ làm quen với điều kiện bên ngoài từ 1 – 2 ngày.
Trước khi cấy khoảng 10 tiếng không tưới nước cho mạ để máy cấy đều khóm.
Mật độ cấy tùy thời gian sinh trưởng của giống, cấy 2 – 3 cây mạ/bụi.

4. Bón phân
* Lượng phân sử dụng cho 1 ha: Phân hữu cơ: 300 kg, phân vi sinh phân hủy rơm rạ; phân ure 120 kg, DAP 100 kg, kali 60 kg.
* Cách bón: Trước khi cày, xới 1 ngày thì phun phân vi sinh phân hủy rơm rạ.
Bón lót (trước khi cấy): Toàn bộ phân hữu cơ + 30 kg DAP
Bón hồi xanh (3 ngày sau cấy): Ure 20 kg + DAP 20 kg + kali 15 kg
Bón thúc 1 (10 ngày sau cấy): Ure 30 kg + DAP 50 kg
Bón thúc 2 (20 ngày sau cấy): Ure 30 kg + kali 15 kg
Bón đón đòng (35 – 40 ngày sau cấy): Ure 40 kg + kali 30 kg

5. Điều chỉnh mực nước
– Giữ nước trên ruộng ở các lần bón phân, giai đoạn trổ 3 – 5 cm.
– Ngoài các thời điểm bón phân chỉ cần giữ mặt ruộng đủ ẩm hoặc thấp hơn mặt ruộng 15 cm và rút hết nước trước thu hoạch 7 – 10 ngày.

6. Quản lý sâu, bệnh Áp dụng biện pháp quản lý, phòng trừ dịch hại tổng hợp (IPM). Sử dụng thuốc BVT khi thật cần thiết và theo nguyên tắc “4 đúng”.

7. Thu hoạch – Khi lúa chín 85 – 90% thì thu hoạch; thu bằng máy gặt đập liên hợp để giảm thất thoát và làm khô hạt kịp thời….

Translate »