Máy Yanmar AW82V do công ty Cẩn Hoa cải tiến
08/09/2015
ha3
Danh sách khách hàng mua máy vụ 5 năm 2015
11/09/2015
Tất cả

Danh sách khách hàng năm 2013

IMG_20150901_093120

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 2013

 

STT Họ tên Địa chỉ Loại máy
 1 Lê Tiểu Thanh Thôn Thọ Thượng, Thăng thọ,
Nông Cống, TH
W 1 b dọc
 2 Hà Văn Thế Thôn 9, Hoa Lộc, Hậu Lộc, TH W 2 b ngang
 3 Phan Khắc Sâm Thôn Tiểu Thanh, Thạch Định,
Thạch Thành, TH
W 2 b ngang
 4 Lê Hữu Bắc Thôn Tân Cổ, Quảng Tân, Quảng
Xương, TH
W 1 b dọc
 5 Lê Hữu Long Thôn 6, Đông Khê, Đông Sơn, TH 1 B dọc TB
 6 Lê Văn Vệ Thôn Văn Khê, Đông Vinh, TP
Thanh Hóa, TH
W 1 b ngang
 7 Nguyễn Văn Túy Phú Xá, Xuân Lập, Thọ Xuân, TH 1 b dọc
 8 Nguyễn Trọng Sang Thôn 4, Thiệu Châu, Thiệu Hóa, TH LC cơ
 9 Trương Văn Khoa Thôn Toán thanh, Thiệu Toán, Thiệu
Hóa, TH
LC cơ
 10 Nguyễn Văn Tiên Thôn 5, Liên Sơn, Thành Kim, Thạch
thành, TH
1 b dọc
 11 Lê Văn Doanh Thôn 1, Hoằng Vinh, Hoằng Hóa, TH W 2 b
 12 Trần Mạnh Quân Thôn Tân Tiến, Lộc Tân, Hậu Lộc, TH W 2 b
 13 Trần Minh Hiền Thôn 5, Chanh Lộc, Hà Giang, Hà Trung, TH 1 b d
 14 Lê Bá Tuấn Anh Thôn Yên Trường, Hoằng Đạo,
hoằng Hóa, TH
2 b LC
 15 Ngô Văn Hùng Thôn 1, Quảng Yên , Quảng Xương, TH 1 b d
 16 Lê Văn Tình Thôn 6, Hoằng Ngọc, Hoằng Hóa, TH w 2 b
 17 Bùi Văn Hoài Thành Du, Thành Long, Thạch Thành, TH W 1 b ngang
 18 Đỗ Xuân Trà Thôn 2, Thiệu Quang, Thiệu Hóa,
TH
 19 Nguyễn Văn Tú Thôn 6, Hoằng Giang, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
 20 Trương Xuân Tình Thôn Phụ Huệ, Hoàng Giang,
Nông Cống, Thanh Hoá
 21 Lê Hữu tuấn Khánh Hội, Thiệu Duy, Thiệu
Hoá, Thanh Hoá
 22 Vũ Tiến Vinh Đội 10 Nguyễn Sơn, Tượng Lĩnh,
Nông Cống, Thanh Hoá
 23 Bùi Tuấn Anh Thôn 2, Trung Ý, Nông Cống,
Thanh Hoá
 24 Trịnh Văn Long Thôn Sơn, Tiến Lộc, Hậu Lộc,
Thanh Hoá
 25 Đào Văn Dương Xóm 1, Yên mật, Kim Sơn, NB
 26 Hoàng Văn Hòa Xóm 3, Đồng tiến, Triệu Sơn,
Thanh Hóa
 27 Lê Đình Vụ Phú Điền, Thiệu Duy, Thiệu Hóa,
Thanh Hóa
 28 Hoàng Văn Cương Lam Hạ, Thuần Lộc, Hậu Lộc,
Thanh Hóa
 29 Hoàng Minh Đăng Lộc Hà, TP Nam Định, Nam Định
 30 Trần Nhật Cường Thôn Bộ Đầu, Thuần Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa
 31 Hoàng Thanh Sắc Thôn 10, Quảng Vọng, Quảng Xương, Thanh Hóa
 32 Lê Văn Ngọc Đồng Hậu, Hà Long, Hà Trung, Thanh Hóa
 33 Nguyễn Văn Thi Trang Thành, Quảng Văn, Quảng Xương, Thanh Hóa
 34 Đới Văn Cát Tân Kỳ, Công Liêm, Nông Cống, Thanh Hóa
 35 Nguyễn Thị Nga Thôn 5, Quảng Đức, Quảng
Xương, Thanh Hóa
 36 Nguyễn Văn Toàn Đồng Hậu, Hà Long, Hà Trung,
Thanh Hóa
 37 Lường Đình Lượng Thôn 12, Ngọc Lĩnh, Tỉnh Gia, TH
 38 Nguyễn Văn Bằng Thôn 10, Vĩnh Hưng, Vĩnh Lộc, TH
 39 Nguyễn Văn Thông Lai Châu, Hợp Thành, Triệu Sơn, TH
 40 Nguyễn Văn Quyết Tân Thành, Xuân Thiên, Thọ
Xuân, TH
 41 Trương Văn Khoa Toán Thành, Thiệu Toán, Thiệu
hóa, TH
 42 Lê Văn Tân Đội 3, Hoằng Phú, Hoằng Hóa, TH

 

Translate »