IMG_20150901_093120
Danh sách khách hàng năm 2013
11/09/2015
Máy thu hoạch mía – Công ty TNHH Cẩn Hoa
11/09/2015
Tất cả

Danh sách khách hàng mua máy vụ 5 năm 2015

ha3

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG MUA MÁY VỤ 5 NĂM 2015

Ngày tháng mua máy Họ tên Địa chỉ Loại máy
8/4/2015 Nguyễn Văn Thảo Yên phú, Quảng Yên, Quảng
Xương, TH
2 b ngang
10/4/2015 Đỗ Văn Điển Đội 5, Hà Sơn, Hà Trung, Thanh Hoá Lion
30/4/2015 Lê Văn Ngãi Xóm 3, Tiến Nông, Triệu Sơn, Thanh hoá AW82v
13/5/2015 Bùi Văn Thức Lương Thuận, Cẩm Lương, Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá longchau
14/5/2015 Nguyễn Thị Hương Thôn 7, Mỹ Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá AW70v
14/5/2015 Lê Công Thiệu Thôn 7, Hoằng Phú, Hoằng hoá, Thanh Hoá AW70v
15/5/2015 Hoàng Văn Hiệp Thôn 1, Lai thành, Hà Trung, Thanh Hoá Bilang 1 bd
18/5/2015 Phạm Văn Thuý Thôn 4, Định Thành, Yên Định, Thanh Hoá DC 688Q
25/5/2015 Trương Văn Khoa Thôn Toán thành, Thiệu Toán, Thiệu Hoá, TH AW82v
20/5/2015 Nguyễn Văn Quyết Thôn Tân Thành, Xuân Thiên, Thọ Xuân, TH AW70v
27/5/2015 Hoàng Văn Thiện Xóm 9, Đồng Thắng, Triệu Sơn, Thanh Hoá 2 b ngang
29/5/2015 Trần Văn Thanh Thôn 10, Dân Quyền, Triệu Sơn, Thanh Hoá AW70v
30/5/2015 Lê Thị Hà Xóm 7, Thọ Cường, Triệu Sơn, Thanh Hoá AW70v
1/6/2015 Lê Huy Cần Đội 12, Thọ Thế, Triệu Sơn, Thanh Hoá Bilang 1 bd
17/6/2015 Trần Văn Bắc Thôn Phú Bật, Đông Phú, Đông Sơn, TH AW70v
18/6/2015 Nguyễn Hữu Tuấn Thôn 9, Hoằng Thái, Hoằng Hoá, Thanh Hoá DC60 cũ
8/6/2015 Lê Văn Khương Thôn 3, Quảng Cát, Quảng Cát, Qungr Xương, TH AW70v
17/6/2015 Đinh Viết Cương Xóm 1, Nga Điền, Ngâ Sơn, Thanh Hoá AW82v
21/6/2015 Lê Văn Hồng Thôn Kỳ Sơn,Phong Lộc,  Hậu Lộc, Thanh Hoá DC70 cũ
22/6/2015 Hà Xuân Trường Thôn 2, Minh Châu, Triệu Sơn, Thanh Hoá AW82v
22/6/2015 Lê Văn Ngãi Xóm 3, Tiến Nông, Triệu Sơn, Thanh hoá AW82v
26/6/2015 Nguyễn Hoàng Nghĩa Thôn 4, Đông Quang, Đông Sơn, Thanh Hoá AW82v
29/6/2015 Đinh Xuân Thành Nghĩa Thắng, Nghĩa Hưng, Nam Định AW70v
29/6/2015 Trần Mạnh Quân Khu 3, TT Hậu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá AW70v
1/7/2015 Nguyễn Dung Toàn Nguyên Tiến, Thiệu Nguyên
Thiệu Hoá,
AW70v
1/7/2015 Lê Văn Hải Thôn 3, Đông Thịnh, Đông Sơn, Thanh Hoá AX85
16/7/2015 Mai Xuân Huynh Thôn 7, Minh Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hoá AW70v
27/7/2015 TRương Ngọc Luận Thôn Trung Hải, Hoằng Thanh, Hoằng Hoá, TH AW70v
27/7/2015 Nguyễn Hữu Nam Đội 13, Hoằng Yến, Hoằng Hoá, Thanh Hoá AW70v
27/7/2015 Nguyễn Văn Thành Đoài Thôn, Hà Lan, Bỉm Sơn, Thanh hoá AW70v
28/7/2015 Vũ Đức Thượng Thôn 7, Thiệu Vận, Thiệu Hoá, Thanh Hoá AW82v
6/8/2015 Nguyễn Bá Lương Thôn 10 Đồng tiến, Triệu Sơn, Thanh Hóa AW82v
24/8/2015 TRần Văn Hồng Thôn Văn Môn, Quảng Văn, Quảng Xương, Thanh Hóa AW70v
26/8/2015 Trần Văn Năm Thôn Trù Ninh, Hoằng Đạt, Hoàng Hóa, Thanh Hóa AW70cu
29/8/2015 Mạnh Văn Quý Thôn Hạo áng, Công Lim, Nông Cống, Thanh Hóa AW70cu
29/8/2015 Đỗ Văn Niệm Thanh Bình, Minh Nghĩa, Nông Cống, Thanh Hóa AW70v

 

 

Translate »