08/09/2015

Máy Yanmar AW82V do công ty Cẩn Hoa cải tiến

Máy được cải tiến bởi công ty Cẩn Hoa: để phù hợp với đồng ruộng Việt Nam. No related posts.
Translate »