11/09/2015

Hội nghị khách hàng TNHH Cẩn Hoa

Hội nghị khách hàng do Công ty TNHH Cẩn Hoa tổ chức, giải đáp vướng mắc trong quá trình vận hành máy, Công ty TNHH Cẩn […]
11/09/2015
ha3

Danh sách khách hàng mua máy vụ 5 năm 2015

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG MUA MÁY VỤ 5 NĂM 2015 Ngày tháng mua máy Họ tên Địa chỉ Loại máy 8/4/2015 Nguyễn Văn Thảo Yên phú, […]
11/09/2015
IMG_20150901_093120

Danh sách khách hàng năm 2013

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 2013   STT Họ tên Địa chỉ Loại máy  1 Lê Tiểu Thanh Thôn Thọ Thượng, Thăng thọ, Nông Cống, TH W […]
Translate »