08/12/2015

Quy định sử dụng

Quy định sử dụng website maynongnghiepcanhoa.com.vn maynongnghiepcanhoa.com.vn là website thông tin, giới thiệu sản phẩm máy nông nghiệp, phụ kiện… do Công ty TNHH Cẩn Hoa (Giám […]
08/12/2015

Hướng dẫn thanh toán

Hướng dẫn thanh toán Quý khách có thể thanh toán theo 1 trong các hình thức sau: 1. THANH TOÁN TRỰC TIẾP TẠI VĂN PHÒNG CÔNG […]
08/12/2015

Chính sách bảo mật thông tin

A. Mục đích và phạm vi thu thập: – Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại maynongnghiepcanhoa.com.vn, quý khách có thể được […]
Translate »